Přírodní rezervace Škrabalka (1 km od chalupy)

  • nachází se mezi Lipníkem a Týnem n. B. tvoří ji tůně mrtvého ramene Bečvy obklopené lužním lesem a nivními loukami. Vede tudy naučná stezka.
  • když se vydáte od chalupy doprava, na hlavní křížovatce opět doprava (dolů), po cca 50 m odbočíte doleva a pak už pořád rovně k polím. Skvělá cesta pěšky, kolmo či in-line do Lipníka:)- část cyklostezky Bečva.

 

Přírodní lokality Pobečví (cca 1-5 km od chalupy)

  • kromě přírodní rezervace Škrabalka se v okolí Lipníka nalézá několik dalších zajímavých přírodních lokalit – Luže u Týna, nátrž u Familií, mokřad u Familií, Závrbek, Osecké náplavy. Všude se nacházejí chránění živočichové a vzácné rostliny.

 

Vodopád u Podhůry (3 km do chalupy)

  • když vyrazíte na Helfštýn z Lipníka po modré turistické značce, můžete nad Podhůrou odbočit k vodopádu – je malý, ale náš:).

 

Zbrašovské aragonitové jeskyně, Teplice nad Bečvou (13 km od chalupy)

  • tyto jeskyně jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v ČR. Jeskyně byly objeveny v roce 1912 bratry Chromými.
    Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, raftové (dříve gejzírové) stalagmity či kulovité povlaky zvané „koblihy“. Příjemná teplota ovzduší v podzemí se pohybuje okolo 15° C. Prohlídka návštěvní trasy o délce 375 m trvá necelou 1 hodinu.

 

Hranická propast, Teplice nad Bečvou (13 km od chalupy)

  • Hranická propast je s celkovou naměřenou hloubkou 473,5 m nejhlubší propastí České republiky. Zároveň je díky rekordní hloubce vody 404 m nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Jejího dna však stále nebylo dosaženo.
  • Web: http://hranickapropast.cz/